Projekty

MENE TEKEL * 2011

Karolinum, Křížová chodba

Účast na pátém ročníku mezinárodního projektu proti totalitě, pořádaném občanským sdružením Umění bez bariér. Symposionn zde prezentoval práce Jiříhom Sozanského z cyklu DEN 27, vztahující se k popravě Milady Horákové a dalších čtyř odsouzených dne 27. 6. 1950.

METROPOLIS * 2011

Muzeum hlavního města Prahy

Projekt byl realizován v partnerství s hlavním městem Praha, pod záštitou arcibiskupa pražského Dominika Duky a  radního pro kulturu Lukáše Kauckého. 

DEN DVACÁTÝ SEDMÝ * 2010

Úřad vlády ČR – Strakova akademie, Muzeum policie

Projekt byl realizován v partnerství s hlavním městem Praha a Úřadem vlády České republiky, pod záštitami premiéra ČR Jana Fischera a primátora HMP Pavla Béma.

UZAVŘENO * 2009

Obecní dům v Praze, Muzeum policie, Národní divadlo – Kolowrat

Projekt byl realizován k 20. výročí ukončení komunistického režimu  v partnerství s hl. městem Praha a pod záštitou primátora Pavla Béma a skládal se z těchto akcí:

1) Obecní dům   - výstava „ Jiří Sozanský - SUTINY“
2) Muzeum policie - výstava „Jiří Sozanský -  MAGOR -  Pocta Ivanovi M. Jirousovi
3) Národní divadlo Kolowrat  - představení „PÍŠU Z PEKLA“  v režii Michala Dočekala

PAMÁTNÍK…? * 2008

Filmový dokument zachycující historii památníku obětem komunistického režimu, který byl vybudován v roce 1990 Jiřím Sozanským v areálu věznice Valdice a posléze musel být v roce 2007 odstraněn.

SEVŘENI V TĚLE * 2008

Mánes, La Fabrika

Projekt  se zaměřil na zviditelnění antických ideálů  v soudobé kultuře, a jeho cílem bylo přiblížit a na řadě akcí prezentovat antickou ideu jednoty ducha a těla.

DENÍK * 2007

Experimentální prostor La Fabrika

Projekt pod záštitou primátora Pavla Béma. Výstava grafiky a koláže Jiřího Sozanského doplněná komponovaným večerem: Projekce absolventského filmu FAMU režiséra M. Baumbrucka PEVNOST z roku 1982.

EVROPA – O SVOBODĚ * 2006

Nová síň, Voršilská, Galerie NAVRÁTIL

Projekt pod záštitou primátora Pavla Béma kontinuálně navazuje na opakovaně zpracovávané téma holocaustu.

SEVŘENI V BRANÁCH * 2006

Synagoga Na Palmovce

Ve spolupořadatelství s hl. městem Praha jako součást „ Roku s židovskou kulturou“.

CLOUDBURST – A PRAGUE CATASTROPHE * 2006

CORK, IRSKO

V září 2006 byla ve Vision Centre v Corku, významném irském městě, které v roce 2005  naplnilo roli Evropské kulturní metropole,  zahájena výstava „Cloudburst -  A Prague Catastrophe“.

PARTNERSTVÍ * 2006

DESET LET SPOLUPRÁCE S HL. MĚSTEM PRAHA

Dne 1. června 2006 se v rezidenci primátora Pavla Béma uskutečnil slavnostní večer k připomenutí dekády spolupráce občanského sdružení Symposion s HMP.

MONOLOGY * 2006

Ve spolupráci s nakladatelstvím Prostor a Památníkem Terezín byla  vydána publikace MONOLOGY, která mapuje výtvarné projekty Jiřího Sozanského od 70. let minulého století...

MONOLOGY * 2006

Památník Terezín

Výstava realizovaná k životnímu jubileu Jiřího Sozanského prezentovala ve fotodokumentaci aktivity autora, které realizoval v Památníku Terezín od 70. let dvacátého století.

Z PRACHU A POPELE * 2005

SYNAGOGA NA PALMOVCE

V bývalé synagoze, která se stala po roce 1990 kulturním centrem Libně, se uskutečnil komponovaný večer textů a hudby, věnovaný tématu holocaustu. Autoři textů  - spisovatelé  Primo Levi a Tadeus Borowski, bývalí vězňové koncentračního tábor a Rudolf  Hess, velitel koncentračního tábora Osvětim, který před svojí popravou sepsal deník.

Z PRACHU A POPELE * 2005

Křížová chodba Staroměstské radnice

K 60. výročí ukončení II. světové války a 10. výročí ukončení války na Balkáně uspořádal Symposion rozsáhlou výstavu grafiky a grafické koláže Jiřího  Sozanského, doplněnou fotografiemi Jaroslava Prokopa.

ZÓNA * 2005

Výstavní síň Mánes

KARLÍN ZÓNA A II. * 2004

FORUM BARCELONA 2004 a EUROFESTATION MAASTRICHT

OUTSIDEŘI * 2003

Poslanecká sněmovna ČR, pod záštitou předsedy PS Lubomíra Zaorálka

Výstava grafických listů, koláží a kreseb Jiřího Sozanského v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panelová diskuze k tématu bezdomovectví pod názvem „ Strach nebo lítost“. 

KARLÍN ZÓNA A * 2003

Karlín

Pomoc po povodni...

KRAJINA A MĚSTO JINÉ DIMENZE * 2002

Národní technické muzeum v Praze

Projekt je tvořen cyklem deseti obrazů Jiřího Sozanského, které byly inspirovány pohledem autora na krajinu a města z letadla.

Stránky