DEN DVACÁTÝ SEDMÝ * 2010

Úřad vlády ČR – Strakova akademie, Muzeum policie

Projekt byl realizován v partnerství s hlavním městem Praha a Úřadem vlády České republiky, pod záštitami premiéra ČR Jana Fischera a primátora HMP Pavla Béma. Poprava Milady  Horákové a tří dalších odsouzených k smrti 27. 6. 1950 a mnohaleté tresty pro další obviněné odstartovaly komunistický teror 50. let minulého století. V roce 2010 v rámci 60. letého výročí procesů připravil SYMPOSION projekt, který připomíná tuto tragickou a temnou minulost české společnosti. Součástí projektu byla řada akcí -  v lednu 2010 instalace plastik Jiřího Sozanského a komponovaný  večer v prostředí jednací síně Vrchního soudu na Pankráci – část opery  Aleše Březiny Zítra se bude... se Soňou Červenou a Jiřím Ornestem. Výstava obrazů, fotokoláží a plastik Jiřího Sozanského na Úřadu vlády ČR. Před Úřadem vlády odhalil premiér Jan Fischer monumentální bronzovou plastiku Jiřího Sozanského MATER MORTIS. V bývalém lágru  Vojna u Příbrami byla odhalena socha VZESTUP, kterou Jiří Sozanský vytvořil jako poctu těm, kteří zde byli vězněni  v 50. letech minulého století. V listopadu – prosinci 2010 se uskutečnila výstava Jiřího Sozanského DEN DVACÁTÝ SEDMÝ v Muzeu policie a divadelní představení souboru Spitfire Copany, sestavené z dopisu M. Horákové, poslaném rodině před její popravou.