UZAVŘENO * 2009

Obecní dům v Praze, Muzeum policie, Národní divadlo – Kolowrat

Projekt byl realizován k 20. výročí ukončení komunistického režimu  v partnerství s hl. městem Praha a pod záštitou primátora Pavla Béma a skládal se z těchto akcí:

1) Obecní dům   - výstava „ Jiří Sozanský - SUTINY“
2) Muzeum policie - výstava „Jiří Sozanský -  MAGOR -  Pocta Ivanovi M. Jirousovi
3) Národní divadlo Kolowrat  - představení „PÍŠU Z PEKLA“  v režii Michala Dočekala

Projekt  byl zaměřen na významné osobnosti české kultury, které byly oběti nesmyslné a kruté komunistické perzekuce – filozof a publicista Záviš Kalandra, popravený v roce 1950, básník Jan Zahradníček, vězněný v letech padesátých a Ivan M. Jirous vězněný v letech normalizace, na jejichž osudech je dobře viditelná zrůdnost mašinérie totalitní moci. Na výstavách byly obrazy, plastiky, kresby, grafiky a koláže Jiřího Sozanského doplněny texty zmíněných autorů a dále dokumentárními materiály, připravenými ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Představení v ND Kolowrat vycházelo z textů J. Zahradníčka a Ivana M. Jirouse a z výpovědí vězňů z valdické věznice.