ZÓNA 1981-1992-1994 * 2013

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Dne 3. října 2013 byla zahájena výstava Jiřího Sozanského ZÓNA, reflektující dlouholetou spolupráci mezi o.s. Symposion a SGVU v Litoměřicích. Výstava připomněla aktivity, které Jiří Sozanský realizoval se svými přáteli v letech normalizace v severočeském regionu, především výtvarné projekty ve městě Most, které bylo zlikvidováno kvůli těžbě uhlí. Kromě fotografií z let 80. tých minulého století zde byly vystaveny i nové práce Jiřího Sozanského a Lubomíra Janečky, včetně monumentálních plastik, kreseb a fotokoláží. V 1. patře galerie pak byla výstava fotografií z mezinárodních sympozií Barok a dnešek a Otevřený dialog, uskutečněných Symposionem  v kostele Zvěstování P. Marie v letech 1992 – 1996.